General News ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் செய்யுள் தமிழ் பாடநூல் தமிழ் பாடல்கள்

பாரதம் அன்றைய நாற்றங்கால்

lucky
புதுமைகள் செய்து தேசமிது பூமியின் கிழக்கு வாசலிது! தெய்வ வள்ளுவன் நெய்த குரள்தான் தேசம் உடுத்திய நூலாடை! மெய்களைப் போற்றிய இந்தியத் தாய்க்கு மெய்யுணர்வு என்கிற மேடலாடை! காளி தாசனின் தேனிசைப் பாடல்கள் காவிரிக்...
திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 23 – ஈகை

Admin
குறள் : 1வறியார்க்கொன் றீவதே ஈகைமற் றெல்லாங்குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. மு.வ உரை :வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயன் எதிர்பார்த்து கொடுக்கும் தன்மை உடையது. கலைஞர் உரை...
திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 22- ஒப்புரவறிதல்

Admin
1. கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டென்னாற்றுங் கொல்லோ உலகு. விளக்கம் :-பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு...
திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 21 – தீவினையச்சம்

Admin
அதிகார விளக்கம் வாழ்வை நேசிப்பவர் பகைவருக்கும் கேடு செய்ய அஞ்சுவார். தீய செயல்கள் தீமையானதையே செய்யும். தீவினைகள் நம்மை நிழல்போல் தொடரும். தன்னைத் தானே நேசிப்பவர், வீடுபேறு பெற நினைப்பவர், தீமை செய்யாது விலகி...
திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 20- பயனில சொல்லாமை

Admin
பயனில சொல்லாமை அதிகார விளக்கம் பயன் தராத எதையும் பெரியவர்கள் எப்போதும் சொல்வதில்லை. பலரை வெறுப்படையும்படி பயனில்லாத சொற்களைப் பேசுபவர் எல்லோராலும் இகழப்படுவார். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஐயமற அறிந்தவர்கள் தேவையற்றதைச் சொல்வதில்லை.பயன் தராத...
திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 19 புறங்கூறாமை

Admin
புறங்கூறாமை அதிகார விளக்கம் அறம் இல்லாமல் தேவையில்லாததைச் செய்பவரும் புறம் கூறாமல் இருப்பது நல்லது. புறம் பேசி வாழ்வதைவிட இறப்பதே நன்று. நேருக்கு நேர் நின்று தாங்கமுடியாத வார்த்தைகளைச் சொன்னாலும் பரவாயில்லை, ஆனால், பின்னால்...
திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 18 – வெஃகாமை

Admin
நடுநிலை தவறிய வேட்கை நல்லதல்ல. பேரின்ப வீட்டுக்கு அது தடை. ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு வேட்கை அவசியம் என்றாலும், அடுத்தவரின் பொருள் மீது ஆர்வம் கொள்ளுதல் கூடாது. வேட்கையை விட்டொழித்துவிட்டேன் என்ற செருக்கு இன்பம் தரும்....
தமிழ் பாடல்கள்

வெந்து தணிந்தது காடு – அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – பாரதியார் பாடல் வரிகள் – Vendhu thanidhadhu Kaadu – Barathiyar Song Lyrics

Admin
அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு – தழல் வீரதிற்குஞ்சென்று...
Animal Infections Animal Studies Animals

Zebra

lucky
Zebras (subgenus Hippotigris) are African equines with distinctive black-and-white striped coats. There are three extant species: the Grévy’s zebra (Equus grevyi), plains zebra (E. quagga),...
Animal Infections Animal Studies Animals

yak

lucky
The domestic yak (Bos grunniens) is a long-haired domesticated cattle found throughout the Himalayan region of the Indian subcontinent, the Tibetan Plateau, Northern Myanmar, Yunnan,...
Animal Infections Animal Studies Animals

Quolls

lucky
Quolls are carnivorous marsupials native to Australia and New Guinea. They are primarily nocturnal and spend most of the day in a den. Of the six species of quoll, four are found in Australia...