வெந்து தணிந்தது காடு – அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – பாரதியார் பாடல் வரிகள் – Vendhu thanidhadhu Kaadu – Barathiyar Song Lyrics

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு – தழல் வீரதிற்குஞ்சென்று மூபென்றுமுண்டோ தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் தக தத்தரிகிட…

Neeraj Chopra Biography – Olympic Gold Medalist – Neeraj Chopra

Neeraj Chopra did not just win a gold medal, flinging the javelin a staggering 87.58m to top the charts in Tokyo, but vaulted himself into history books as well as…

The Beaver – Do You Know Beaver?

The beaver is famous for being the ‘builder’ of the animal world. Using its extra-strong, self-sharpening front teeth, the beaver can cut down trees and harvest branches. With these it…

Mandrill – Life Of Mandrill

The mandrill is the world’s largest monkey. It is instantly recognizable due to its strikingly colored face and hindquarters. The mandrill is similar in appearance to a baboon (although much…

Arctic Hare – Lives Of Arctic Hare

The Arctic Hare is a hardy animal that lives in cold, inhospitable Artic lands. It relies on its thick coat both to keep warm and for camouflage. It is capable…

கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு – Difference between Covaxin and Covishield explanation in tamil

கோவாக்சின் (Covaxin) மற்றும் கோவிஷீல்ட் (Covishield) ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகளின் உள்ளடக்கமும் கொரோனா வைரஸ் தான். பெரும்பாலும் எந்த ஒரு நோயிற்கான தடுப்பு மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுவது அந்த நோயை உண்டாக்கும் நோய்க் கிருமியே ஆகும். அதாவது அந்த நோய்க்கிருமியின் நோய் உண்டாக்கும்…

What is Black fungus – Mucormycosis – symptoms of black fungus

As per the ICMR guidelines people should follow the quarantine guidelines, social distancing, doctors guidelines to relief from this pandemic. Mucormycosis is a fungal infection that mainly affects people who…

Best Maths Tricks – Try this magic with your friends

Maths Trick 1 Get your calculators out or switch your phone to calculator mode,and think of any number. Write this number down on a piece of paper. Now add 5,…

Minerals, Functions if minerals in the body, Importance of minerals in body, calcium, sodium, potassium,phosphorus, magnesium, iron and iodine

Minerals These are the inorganic compounds in micro quantities which are essential for many vital functions of the body. The minerals constituent of the body amounts to 4.3 to 4.4…

Water Soluble Vitamins, Vitamin B1, B2 to B12, Daily Requirements of Vitamins, Vitamin Sources,Vitamins Deficiency Syndrome

Water Soluble Vitamins Vitamin B1-Thiamine Vitamin B2-Riboflavin Vitamin B3-Niacin Vitamin B5-Pantothenic acid Vitamin B6-Pyridoxin Vitamin B7-Biotin Vitamin B9-Folic acid Vitamin B12-Cyanocobalamine Vitamin C -Ascorbicacid These vitamins are essential for many…

How To Link Your PAN card With Aadhaar Card

The deadline for linking Permanent Account Number (PAN) to Aadhaar is just a couple of days away and if anyone fails to do it by Wednesday, March 31, 2021, then…

Ponniyin Selvan Chapter 17 – A horse Galloped

Ponniyin Selvan Chapter 17 – A Horse Galloped Kundavai had decided that Vanathi was the appropriate bride for her incomparable brother. But Vanathi had one fault: she was too t…

Ponniyin Selvan Chapter 16 – Arul Mozhi Varma

About a thousand and more years ago, the best of kings, Paranthaka Sundara Chozla (AD 957973), ruled as an Emperor without equal in South India.He had ascended the Chozla throne…

Vitamins, Types of Vitamins and its functions, Fat soluble vitamins, Vitamins A, D, E and K, Vitamin Foods and Vitamins Deficiency

Vitamins vitamins are complex chemical substances required by body in very small amounts. Vitamins in food are for the protection and regulation of body functions. * Vitamins are divided in…

What is Fat, Saturated and Unsaturated fats, daily requirement of fats in human body

Fats Fat is deposited as adipose tissue in the body and perform essential functions in the body. Fats are composed of fatty acids and contain oxygen, carbon and hydrogen. Classification:…

Public Vote Polling – வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் உங்கள் வாக்கு யாருக்கு?

Proteins, Daily Requirements of proteins, sources of protein, functions of proteins,Digestion and absorption

Proteins Proteins are the indispensible constituents of the diet. Proteins are made up of amino acids. Amino acids are needed for replacement and growth of the body parts. Amino acids…

What is carbohydrates,classification of carbohydrates, Daily requirements of carbohydrates, Functions of carbohydrates

Carbohydrates Carbohydrates are the chief sources of energy (Providing 4 Kcals/gm). Carbohydrates are cheap and readily available from food. There are three different kinds of carbohydrates. They include starch, sugar,…

Functions of food in human body, Physiological, social, Physiological Functions of food

FUNCTIONS OF FOOD Food has three main functions in the body 1) Physiological 2)Social 3) Phychological a) Physiological Functions Food has three main physiological functions in the body a) Growth…

What is the Classification Of Food

CLASSIFICATION OF FOOD a) According to the chemical nature • carbohydrates • proteins • fats • minerals • vitamins • dietary fiber • water b) According to their function in…

%d bloggers like this: