திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 20- பயனில சொல்லாமை

பயனில சொல்லாமை அதிகார விளக்கம் பயன் தராத எதையும் பெரியவர்கள் எப்போதும் சொல்வதில்லை. பலரை வெறுப்படையும்படி பயனில்லாத சொற்களைப் பேசுபவர் எல்லோராலும் இகழப்படுவார். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஐயமற அறிந்தவர்கள் தேவையற்றதைச் சொல்வதில்லை.பயன் தராத எந்த ஒரு சொல்லும் செயலும் யாருக்கும் நல்லதாக அமையாது. 1.பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்எல்லாரும் எள்ளப் படும். 2. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனிலநட்டார்கண் செய்தலின் தீது. 3.நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனிலபாரித்து உரைக்கும் உரை. 4. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் […]

QUIZ

Mathematics Memes

BODMAS Compound Interest formula P- Principal Amount CI- Compound Interest R- Rate of Interest t-Time in Years FV- Future Value Sine (sin) Cosine (cos) Tangent (tan) Secant (sec) Cosecant (csc) Cotangent (cot)

திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 19 புறங்கூறாமை

புறங்கூறாமை அதிகார விளக்கம் அறம் இல்லாமல் தேவையில்லாததைச் செய்பவரும் புறம் கூறாமல் இருப்பது நல்லது. புறம் பேசி வாழ்வதைவிட இறப்பதே நன்று. நேருக்கு நேர் நின்று தாங்கமுடியாத வார்த்தைகளைச் சொன்னாலும் பரவாயில்லை, ஆனால், பின்னால் புறம் பேசக் கூடாது. தன்னிடம் உள்ள குற்றத்தை நீக்க விரும்புவர் பிறரைப் பற்றி புறம் கூற மாட்டார். யாரோ ஒருவரிடம் உள்ள குற்றத்தைப் பார்ப்பவர், தன்னிடமும் குற்றம் இருக்கும் என்பதை நினைத்தால், வாழ்க்கையில் துன்பம் என்பது இராது. 1. அறம்கூறான் அல்ல […]

திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 18 – வெஃகாமை

நடுநிலை தவறிய வேட்கை நல்லதல்ல. பேரின்ப வீட்டுக்கு அது தடை. ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு வேட்கை அவசியம் என்றாலும், அடுத்தவரின் பொருள் மீது ஆர்வம் கொள்ளுதல் கூடாது. வேட்கையை விட்டொழித்துவிட்டேன் என்ற செருக்கு இன்பம் தரும். 1. நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்குற்றமும் ஆங்கே தரும். நடுநிலை தவறி, நல்ல பொருள் என்று ஒரு பொருள் மீது வேட்கை கொண்டால், குடும்ப ஒழுக்கம் கெட்டு குற்ற உணர்வும் தந்துவிடும்.  2. படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் நடுவுஅன்மை நாணு […]

தமிழ் பாடல்கள்

வெந்து தணிந்தது காடு – அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – பாரதியார் பாடல் வரிகள் – Vendhu thanidhadhu Kaadu – Barathiyar Song Lyrics

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு – தழல் வீரதிற்குஞ்சென்று மூபென்றுமுண்டோ தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெட்டி அடிக்குது மின்னல் – கடல் வீரதிரைக் கொண்டு விண்ணை இடிக்குது கொட்டி இடிக்குது மேகம் – கூஹூகூவென்று விண்ணைக் குடையுது காற்று தத்தட […]

Animals

The Beaver – Do You Know Beaver?

The beaver is famous for being the ‘builder’ of the animal world. Using its extra-strong, self-sharpening front teeth, the beaver can cut down trees and harvest branches. With these it constructs dams and homes which are known as ‘lodges’. The North American beaver is the largest rodent in North America. It grows to over 1m […]

Animals

Mandrill – Life Of Mandrill

The mandrill is the world’s largest monkey. It is instantly recognizable due to its strikingly colored face and hindquarters. The mandrill is similar in appearance to a baboon (although much more colorful), and was once classified in the same genus. Today the mandrill is placed in a separate genus, Mandrillus. The only other species in […]

General News

கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு – Difference between Covaxin and Covishield explanation in tamil

கோவாக்சின் (Covaxin) மற்றும் கோவிஷீல்ட் (Covishield) ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகளின் உள்ளடக்கமும் கொரோனா வைரஸ் தான். பெரும்பாலும் எந்த ஒரு நோயிற்கான தடுப்பு மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுவது அந்த நோயை உண்டாக்கும் நோய்க் கிருமியே ஆகும். அதாவது அந்த நோய்க்கிருமியின் நோய் உண்டாக்கும் திறனை மட்டுப்படுத்தியோ, அல்லது நீக்கியோ, அந்த நோய்க்கிருமியால் உண்டாகும் நோய்க்கு, அந்த நோய்க்கிருமியே தடுப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தடுப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் நோய்க்கிருமிகள் கொல்லப்பட்டோ அல்லது செயலிழக்க வைக்கப்பட்டோ (Inactivated) தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே […]

General News

What is Black fungus – Mucormycosis – symptoms of black fungus

As per the ICMR guidelines people should follow the quarantine guidelines, social distancing, doctors guidelines to relief from this pandemic. Mucormycosis is a fungal infection that mainly affects people who are on medication for otherhealth problems that reduces their ability to fightenvironmental pathogens. Sinuses or lungs of such individuals get affectedafter fungal spores are inhaled […]

Nursing

Minerals, Functions if minerals in the body, Importance of minerals in body, calcium, sodium, potassium,phosphorus, magnesium, iron and iodine

Minerals These are the inorganic compounds in micro quantities which are essential for many vital functions of the body. The minerals constituent of the body amounts to 4.3 to 4.4 %, largely in the skeleton. General Functions of Minerals As constituents of hard tissue. (eg.) calcium and phosphorus in bone and teeth. As constituents of […]

Nursing

Water Soluble Vitamins, Vitamin B1, B2 to B12, Daily Requirements of Vitamins, Vitamin Sources,Vitamins Deficiency Syndrome

Water Soluble Vitamins Vitamin B1-Thiamine Vitamin B2-Riboflavin Vitamin B3-Niacin Vitamin B5-Pantothenic acid Vitamin B6-Pyridoxin Vitamin B7-Biotin Vitamin B9-Folic acid Vitamin B12-Cyanocobalamine Vitamin C -Ascorbicacid These vitamins are essential for many metabolic functions of the body. These are daily required in diet. Vitamin B1- Thiamine Thiamine is essential for the normal metabolism of carbohydrates and fats. […]

UG degree

Vitamins, Types of Vitamins and its functions, Fat soluble vitamins, Vitamins A, D, E and K, Vitamin Foods and Vitamins Deficiency

Vitamins vitamins are complex chemical substances required by body in very small amounts. Vitamins in food are for the protection and regulation of body functions. * Vitamins are divided in to two major groups * Fat soluble vitamins- Vitamin-A, D, E and K * Water soluble vitamins- Vitamins of B group and vitamin C Fat […]

Nursing

Proteins, Daily Requirements of proteins, sources of protein, functions of proteins,Digestion and absorption

Proteins Proteins are the indispensible constituents of the diet. Proteins are made up of amino acids. Amino acids are needed for replacement and growth of the body parts. Amino acids are classified as essential and non essential amino acids. Essential amino acids cannot be synthesized by the body and must be taken through foods whereas […]

Nursing

What is carbohydrates,classification of carbohydrates, Daily requirements of carbohydrates, Functions of carbohydrates

Carbohydrates Carbohydrates are the chief sources of energy (Providing 4 Kcals/gm). Carbohydrates are cheap and readily available from food. There are three different kinds of carbohydrates. They include starch, sugar, and fibre. We do not get calories from fibre because our bodies do not break down fibre during digestion. Classification of Carbohydrates 1. Monosaccharides: These […]